Prelegent

Zuzanna Bartczak

Zuzanna

Bartczak

Wicedyrektor w Zespole ds. Sektora Publicznego i Infrastruktury PwC

Od niemal 9 lat jest związana z PwC. Aktualnie pełni funkcję wicedyrektora w Zespole sektora publicznego i infrastruktury PwC w Dziale Doradztwa Biznesowego. Posiada również prawie 10 letnie doświadczenie w pracy w administracji publicznej. 
Zuzanna specjalizuje się w doradztwie dla instytucji sektora publicznego, w szczególności w zakresie: przeglądów organizacyjnych, wdrażania usprawnień zarządczych, projektowania dostępnych procesów obsługi klienta, redukcji obciążeń administracyjnych czy optymalizacji funkcjonowania tych instytucji. W ostatnich 3 latach w ramach projektu systemowego „Procedury bez barier” nadzorowała usługi realizowane na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów obejmujące wsparcie w przeglądzie procedur pod kątem zatrudniania osób ze szczególnymi potrzebami i przeszkolenie ponad 900 pracowników urzędów administracji publicznej w tym zakresie, a także wsparcie w przeglądzie i poprawie procedur zwiększających dostęp osób ze szczególnymi potrzebami do usług publicznych.
Kierowała również projektami na rzecz wdrażania zintegrowanego systemu kwalifikacji w Polsce, a także z zakresu tworzenia programów aktywizacji gospodarczej oraz realizacji koncepcji Smart City, szczególnie w obszarze otwartych danych. 
Z wykształcenia jest socjologiem. Posiada dyplom MBA Executive, certyfikaty zarządzania projektami (Prince 2, Agile), a także dyplom Akademii Psychologii Przywództwa Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.