Prelegent

Bajbak Weronika zdj_v3.jpg

Weronika

Bajbak

Dyrektorka ds. relacji z administracją publiczną w Microsoft Polska

Weronika Bajbak (Kuna) od niemal 3 lat jest dyrektorką ds. relacji z administracją publiczną w Microsoft Polska, jednocześnie pełniąc funkcję Liderki dostępności w polskim oddziale firmy. 

 

Przed dołączeniem do Microsoft Weronika Bajbak (Kuna) była dyrektorem działu Digital & Fintech w CEC Government Relations. Zajmowała się m.in. konsultingiem i doradztwem dla firm w zakresie polityki publicznej, relacji z rządem oraz komunikacji strategicznej. Była współzałożycielką ImpactCEE, największego polskiego wydarzenia poświęconego gospodarce cyfrowej, gdzie szefowała działowi Government Affairs, ściśle współpracując z administracją publiczną w zakresie cyfrowej transformacji tego sektora.

 

Weronika Bajbak Kuna jest absolwentką stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Uniwersytetu Masaryka w Brnie. Była także doktorantką na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.