Prelegent

Sylwia_Danilowska.jpg

Sylwia

Daniłowska

Wiceprezeska Zarządu, Dyrektorka Pionu Badań i Rozwoju Fundacji Aktywizacja

Od 13 lat związana z tematyką polityki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki rynku pracy i aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami. W 2016 r. jako pierwsza zdobyła na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych tytuł doktora w zakresie nauk o polityce publicznej. Obecnie Wiceprezeska Zarządu oraz Dyrektorka Pionu Badań i Rozwoju oraz p.o. Dyrektora Pionu Usług. Autorka artykułów oraz współautorka publikacji i książek w zakresie polityki społecznej.

Członkini zespołów roboczych przy Komitecie Monitorującym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Komitecie Monitorującym Program Polska Cyfrowa. Badaczka, ekspertka w obszarze nordyckiego modelu welfare state w Fundacji Naukowej Norden Centrum. Przedstawicielka Polski w Komitecie Zarządzającym COST Action CA18213: Rural NEET Youth Network.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami aktywizacyjnymi oraz badawczymi współfinansowanymi zarówno ze środków Unii Europejskiej, jak i środków krajowych, które zdobyła w pracy w trzech sektorach – publicznym, prywatnym i pozarządowym.