Prelegent

Robert Jagodziński

Robert

Jagodziński

Prezes Zarządu Fundacja Aktywnej Rehabilitacji "FAR"

ur. 8 marca 1971, Prezes Zarządu Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR”. Studiował filozofię i psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1999 r. w efekcie urazu rdzenia kręgowego porusza się na wózku. W latach 1999 – 2001 r. uczestniczył w programie FAR, w okresie 2001 – 2016 r. jako wolontariusz i instruktor Aktywnej Rehabilitacji zajmował się bezpośrednio pracą z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami poruszającymi się na wózkach, w trakcie zajęć regionalnych, warsztatów i obozów AR, programu aktywizacji zawodowej, wspierając w osiąganiu indywidualnej samodzielności i społecznej niezależności.  Autor wielu publikacji z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami, członek Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych oraz wielu zespołów doradczych i eksperckich zajmujących się rozwiązaniami systemowymi w obszarze wsparcia i włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami. W latach 2020 – 2022 r. ekspert w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, ekspert w zakresie Międzynarodowej Klasyfikacji Niepełnosprawności i Zdrowia.