Prelegent

Paweł Wdówik

Paweł

Wdówik

Sekretarz Stanu w MRiPS, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Absolwent Ośrodka dla Dzieci Niewidomych w Laskach oraz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Twórca systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1997 r.  kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych na UW.
W latach 1993-2003 - wykładowca na Akademii Pedagogiki Specjalnej,
w latach 2001-2010 - Pracował także jako redaktor Katolickiego Radia Józef.
Pasjonat amerykańskiej ustawy Americans with Disabilities act; od wielu lat aktywnie działający na rzecz równych praw osób z niepełnosprawnością w Polsce.
Od 2010 członek komisji ekspertów ds. Osób Niepełnosprawnych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.
Od 2020 sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
Żonaty, ojciec czwórki dzieci.