Prelegent

Monika Zima

Monika

Zima-Parjaszewska

Prezeska Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Doktorka nauk prawnych, adwokatka, specjalistka w dziedzinie praw człowieka, prawa konstytucyjnego i antydyskryminacyjnego, szczególnie sytuacji osób z niepełnosprawnościami. Prezeska Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, adiunktka w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, przewodnicząca Krajowej Rady Konsultacyjnej przy Ministrze Rodziny i Polityki Społecznej, członkini Rady Dostępności przy Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Wiceprezeska Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami.

Autorka wielu publikacji na temat niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami i nowoczesnych form ich wspierania, w tym potrzeby likwidacji ubezwłasnowolnienia.

Rzeczniczka Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami, współautorka programu szkoleń dla self-adwokatów, autorka opracowań w tekście łatwym do czytania i zrozumienia.