Prelegent

Monika Malicka

Monika

Malicka

Product Manager w eRecruiter

Product Manager 
Od 10 lat zaangażowana w rozwój najpopularniejszego narzędzia do planowania, prowadzenia i automatyzacji rekrutacji. Początkowo w roli testera aplikacji, później UX Designera, a od 7 lat Product Managera. Dba zarówno o dostarczanie wartości dla osób korzystających z systemu, jak również o dobre doświadczenia kandydatów aplikujących za jego pośrednictwem. Absolwentka m.in. studiów podyplomowych User Experience Design na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.