Prelegent

Monika Kulik

Monika

Kulik

Ekspertka ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Orange Polska

Ekspertka ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Orange Polska. Od lat zaangażowana w realizację strategii CSR, raportowanie ESG, proces dialogu z interesariuszami oraz realizację programów z zakresu integracji cyfrowej i zarządzania różnorodnością. W firmie wspiera również projekty dotyczące dostępności i dostosowania usług do potrzeb klientów z niepełnosprawnościami i starszych.

Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu