Prelegent

Mateusz Kotnowski

Mateusz

Kotnowski

Członek Zarządu, Dyrektor Agencji Zatrudnienia w Fundacji Aktywizacja

Od 14 lat związany z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Obecnie Członek Zarządu Fundacji Aktywizacja oraz Dyrektor Agencji Zatrudnienia Fundacji Aktywizacja.

Tworzy strategie mające na celu optymalizację działań i zapewnienie odpowiedniej jakości usług świadczonych w Fundacji. Wspiera pracodawców w zakresie realizacji projektów rekrutacyjnych i szkoleniowych.

Aktywnie uczestniczy w ciałach dialogu społecznego, m.in. był zaangażowany w działania ds. opracowania Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Łodzi z NGO oraz zespołu opracowującego założenia polityki lokalowej dla NGO, a także brał udział w procesie tworzenia społecznego raportu alternatywnego z realizacji Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

Trener i pedagog z powołania. Ma na swoim koncie wiele przełamujących stereotypy akcji, takich jak obozy przetrwania czy pierwsze na świecie wyścigi samochodowe osób głuchoniewidomych.