Prelegent

Marta Marciniuk

Marta

Marciniuk

Specjalistka ds. wsparcia osób z niepełnosprawnościami w firmie Wedel

Specjalistka Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami w Wedlu
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na Kierunku Polityka Społeczna o specjalności Rynek Pracy oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej  na kierunku Doradztwa Zawodowego dla Osób z  Niepełnosprawnościami. W swojej codziennej pracy zajmuje się wsparciem pracowników w programie CzekoSprawni. Do jej zadań należy zarówno współpraca z zatrudnionymi pracownikami z niepełnosprawnościami, jak i rozwój całego programu.