Prelegent

Małgorzata Petru zdj 480x600.jpg

Małgorzata

Petru

Menedżerka ds. zarządzania różnorodnością i włączeniem w Banku BNP Paribas, Diversity Officer

Andragożka, czyli specjalistka w zakresie edukacji dorosłych, ukończyła z wyróżnieniem Uniwersytet Warszawski. Posiada wieloletnie doświadczenie w różnych obszarach HR. Od czterech lat w Banku BNP Paribas pełni funkcję Diversity Officer, pracuje na stanowisku menedżerki ds. zarządzania różnorodnością i włączeniem. Jest współinicjatorką i jedną z liderek programu „Kobiety zmieniające BNP Paribas”, który działa na rzecz równości płci i promowania diversity & inclusion w banku. Wierzy w ideę lifelong learning, prowadzi fundację Po Pierwsze Edukacja, poprzez którą realizuje projekty adresowane do różnych grup społecznych. W wolnym czasie zgłębia tajniki zdrowego stylu życia, ukończyła studia podyplomowe w zakresie Poradnictwa Żywieniowego i Dietetycznego na SGGW.