Prelegent

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

Małgorzata

Jarosińska-Jedynak

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Nadzoruje tematykę wdrażania funduszy unijnych w ramach programów: Rozwoju Społecznego, Polski Wschodniej, Innowacyjności, Cyfryzacji oraz Programów Regionalnych. Do jej obowiązków należy także koordynacja wdrażania nowego okresu programowania na lata 2021-2027 oraz nadzór nad programem Dostępność Plus (była współautorką ustawy o dostępności). Wcześniej pełniła funkcję ministra funduszy i polityki regionalnej. Od przeszło kilkunastu lat zajmuje się funduszami unijnymi, rozwojem regionalnym i kwestiami samorządów.