Prelegent

Krzysztof Michałkiewicz

Krzysztof

Michałkiewicz

Prezes Zarządu PFRON

Socjolog, poseł na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji. W latach 2005-2006 minister pracy i polityki społecznej. W latach 2015-2019 sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Od 2019 r. prezes zarządu PFRON.
W trakcie kariery poselskiej był m.in. przewodniczącym podkomisji stałej do spraw pomocy społecznej oraz członkiem komisji polityki społecznej i rodziny. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego lubelskiego zespołu parlamentarnego oraz parlamentarnego zespołu ds. osób starszych. Był także członkiem parlamentarnego zespołu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Odznaczony licznymi wyróżnieniami za działania na rzecz osób niepełnosprawnych, szczególnie w zakresie wspierania ich zatrudnienia oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej. Uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność opozycyjną, w tym – od momentu jej powstania – w NSZZ „Solidarność”, a także m.in. Krzyżem Wolności i Solidarności i Nagrodą Głównego Inspektora Pracy.