Prelegent

Joanna Nagodzka

Joanna

Nagodzka

Pełnomocnik Dyrektora Centrum Kadr i Szkoleń ds. Osób z niepełnosprawnością w Poczcie Polskiej

Od kilkunastu lat związana z obszarem HR, gdzie swoje zawodowe kompetencje i doświadczenia rozwijała m. in. w zakresie rekrutacji, kompleksowego doradztwa i współpracy z kadrą zarządzającą i menedżerami różnych obszarów biznesowych, strategii HR i prawa pracy. Z pasją realizująca inicjatywy skierowane do osób z niepełnosprawnością. Zawsze skoncentrowana na ludziach, ich mocnych stronach oraz na partnerskiej współpracy opartej na dialogu i wzajemnym poszukiwaniu rozwiązań.
Od ponad 5 lat HR Menedżer w Poczcie Polskiej S.A., a od 2020 roku Pełnomocnik Dyrektora Centrum Kadr i Szkoleń ds. osób z niepełnosprawnością. Koordynuje działania związane ze zwiększeniem poziomu zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w Spółce, w tym zrealizowany przez Fundację „Aktywizacja” projekt „Praca-Integracja”. Współpracuje z organizacjami rządowymi i instytucjami pozarządowymi dedykowanymi do wspierania i obsługiwania osób z niepełnosprawnościami. Dzięki jej zaangażowaniu Poczta Polska zwiększyła liczbę zatrudnionych osób z niepełnosprawnością oraz została uhonorowana nagrodami „Pracodawca Godny Zaufania”, „Lodołamacze” 2020, 2021. 
Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Łódzkim oraz studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego a także Akademii Rozwoju Umiejętności Trenerskich.