Prelegent

Baczewski Grzegorz Zdj2.jpg

Grzegorz

Baczewski

Dyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan

Dyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan
Członek Komitetu Wykonawczego BusinessEurope
Członek Rady Dialogu Społecznego


Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), 2017-2022
Przewodniczący Rady Rynku Pracy, 2014-2018
Dyrektor, Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 2008-2014
Krajowy Koordynator Programu Solidarność Pokoleń – Działania na rzecz Aktywizacji Osób powyżej 50 roku życia, 2008-2014
Przewodniczący Rady Społecznej 50+ przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej
Polski delegat do Komitetu ds. Zatrudnienia, Pracy i Spraw Socjalnych OECD (ELSAC)
Polski delegat Komisji Zatrudnienia UE (EMCO)
Adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim, 2016-2019 i Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 1999-2008