Prelegent

Anna Potocka-Domin

Anna

Potocka-Domin

Pełnomocniczka Zarządu Business Centre Club ds. społecznych

Head of Business &Human Rights Programme UN GCNP (2021-2023), fundatorka i wiceprezeska Fundacji Kobiety Inspirują (od 2019), Przedstawicielka Zarządu BCC ds. społecznych, członkini Loży Honorowej BCC.
Wiceprezeska BCC (2006-2023); b. członkini Board UN Global Compact Network Poland (II kadencje), członkini Rady Uczelni SGH (kadencja 2021-2024) i Rady Ekspertów Ośrodka THINK TANK, Ambasadorka Równości w Biznesie (od 2015 roku, w programie MPiPS). 
Feministka. Absolwentka dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim, podyplomowych studiów nt. marketingu i reklamy oraz studiów MBA Executive (Rotterdam School of Management, UG, GFKM). Po kilkuletnim okresie współpracy z mediami, od 1992 roku związana z BCC. Od lat 90tych współpracuje ekspercko z biznesem i NGO w zakresie CSR oraz tematyki równości płci, różnorodności (DEI) i praw człowieka, publikuje oraz uczestniczy w debatach publicznych i gremiach konsultacyjnych, konferencjach i badaniach problematyki równouprawnienia w biznesie, kapituły konkursów (m.in. Dobroczyńca Roku, Firma Przyjazna Tacie na Etacie z FORBES WOMEN).