Prelegent

Agata Robińska

Agata

Robińska

Prezeska Fundacji TAKpełnosprawni

Prezeska fundacji TAKpełnosprawni, która promuje kompleksowe podejście do zatrudniania i włączania osób z niepełnosprawnościami w polskich firmach. Prowadzona przez nią fundacja jest jedynym reprezentantem na Polskę międzynarodowej organizacji ILO Global Business and Disability Network. Autorka raportu „Pracodawca na TAK”, który popularyzuje holistyczne podejście do zarządzania tematem różnorodności pod kątem sprawności oraz zawiera wiele dobrych praktyk oraz wskazówek i inspiracji zarówno dla pracodawców, jak i osób z niepełnosprawnościami. Posiadaczka tytułu Certified Diversity Professional (CDP)®. Orędowniczka hasła „nie ma różnorodności bez niepełnosprawności.