Prelegent

Łukasz Wielgosz portret3 — kopia.jpg

Łukasz

Wielgosz

Członek Zarządu Fundacji Avalon

Członek zarządu Fundacji Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym. Związany z Fundacją od września 2009 roku, kiedy to Fundacja rozpoczynała działalność na szeroką skalę. Z wykształcenia fizjoterapeuta, menadżer i społecznik z zamiłowania. Orędownik wdrażania nowoczesnych technologii w zarządzaniu działalnością organizacji i biznesowego podejścia do prowadzonych działań. Całe życie zawodowe związany z działalnością III sektora. Od początku działalności Fundacji Avalon rozwija jej portfolio programowe oraz dba o przejrzystość działań i bogatą ofertę aktywności kierowanych do Osób z Niepełnosprawnością.