Prelegent

Łukasz Rękawiecki

Łukasz

Rękawiecki

Job Crafter w Fundacji Aktywizacja

Wsparciem osób z niepełnosprawnościami zajmuję się od 10 lat. Budowanie relacji, poznanie sytuacji
klienta i odkrycie potencjału to główne obszary na których opieram swoją pracę. Z wykształcenia jestem
Psychologiem, ale w mojej pracy równie ważne jest doświadczenie życiowe. Jestem osobą z
niepełnosprawnością, poruszającą się na wózku. Swoją osobą staram się dawać świadectwo, że mimo
trudności zdrowotnych można być osobą spełnioną w wielu obszarach życia.
Pracę zawodową łączę ze sportem - uprawiam rugby na wózkach. Jestem Mistrzem Polski w tej
dyscyplinie, byłem Reprezentantem Polski, obecnie występuję również w rozgrywkach zagranicznych.
W Fundacji Aktywizacja jestem job crafterem - zajmuję się bezpośrednim wsparciem osób z
niepełnosprawnościami w budowaniu kariery zawodowej.