Prelegent

Łukasz Prykowski

Łukasz

Prykowski

Ekspert ds. współpracy z pracodawcami w Fundacji Aktywizacja

Od początku pracy zawodowej związany z aktywnością obywatelską i organizacjami pozarządowymi. Przez wiele lat zajmował się koordynacją współpracy Miasta Łodzi z sektorem NGO’s, ekspert przy ocenie wniosków z funduszy EOG. Współtwórca nowych narzędzi wspierania aktywizacji obywatelskiej w Łodzi (takich jak Budżet Obywatelski, Miejski Program Mikrograntów, Fundusz Wkładów Własnych czy Komisje Dialogu Obywatelskiego). W Fundacji Aktywizacja zajmuje się  m.in. przygotowaniami do Kongresu oraz Partnerstwa Inclu(vi)sion. Interesuje się muzyką, z radością spędza czas ze swoimi dziećmi.