Różnorodność tworzy nową jakość sukcesu

Fundacja Aktywizacja oraz Partner Inclu(vi)sion uczestniczyli w konferencji "Diversity & Inclusion w biznesie 3" organizowanej przez Puls Biznesu. Wydarzenie obejmowało panel dyskusyjny pt. „Włączanie osób z niepełnosprawnością”, który poprowadził Przemysław Żydok, prezes zarządu Fundacji Aktywizacja. W dyskusji wzięły/li udział wyjątkowe ekspertki i eksperci:

Małgorzata Petru (she/her), menedżerka ds. zarządzania różnorodnością i włączeniem oraz diversity officer w Banku BNP Paribas, która podzieliła się swoim bogatym doświadczeniem w tworzeniu inkluzywnego środowiska pracy.

Łukasz Rękawiecki, job crafter w Fundacji Aktywizacja, zwrócił uwagę na kluczową rolę doceniania kompetencji miękkich osób z niepełnosprawnościami. Jego wskazówki były cenną lekcją dla pracodawców.

Anita Półtorak, ekspertka ds. HR oraz project managerka w Fundacji Aktywizacja, przedstawiła inspirującą metodę 6 kroków do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.

Metoda 6 kroków do zatrudnienia OzN to kompendium wiedzy dla firm, które chcą zmieniać środowisko pracy. Oto jak wygląda:

1. Przygotowanie – obejmuje analizę stanu wyjściowego firmy (istniejących procedur i polityk firmy oraz przeprowadzenie audytu cyfrowego, komunikacyjno-informacyjnego oraz architektonicznego i stanowiska pracy), określenie potrzeb i wyznaczenie celów oraz zaplanowanie działań edukacyjnych obejmujących wszystkie pracowniczki i pracowników w firmie.

2. Dostosowanie miejsca pracy – zapewnienie dostępności środowiska pracy.

3. Przeprowadzenie dostępnej rekrutacji – samodzielnie lub z pomocą partnera wspomagającego.

4. Adaptacja – efektywny onboarding i integracja nowych pracowniczek i pracowników OzN.

5. Mentoring oraz ewaluacja działań – ocena skuteczności podejmowanych działań.

6. Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna – tworząca i promująca inkluzywne środowisko i kulturę pracy.

Jesteśmy dumni, że możemy inspirować i wspierać firmy w tworzeniu miejsc pracy, które są otwarte na różnorodność. Razem budujmy lepszą przyszłość dla wszystkich!