Różnorodne firmy odnoszą większe sukcesy

Jak przygotować dobrą politykę zatrudniania osób z niepełnosprawnościami? Czym kierują się pracodawcy decydujący się na zatrudnienie osoby z niepełnosprawnościami? Dlaczego zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami się opłaca? To tylko niektóre z pytań, na które odpowiedzi wspólnie szukają Fundacja Aktywizacja, blisko 40 prelegentek i prelegentów oraz uczestniczki i uczestnicy Kongresu Inclu(vi)sion. Wydarzenie  odbywa się dzisiaj (10 maja) w warszawskim Centrum Nauki Kopernik.

 

 

Kongres “Inclu(vi)sion: nowa wizja otwartego rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami” to pierwsze wydarzenie skierowane do biznesu (m.in.zarządów spółek i działów HR), którego celem jest poszerzenie dyskusji w nurcie ESG czy Diversity&Inclusion o kwestie pracy osób z niepełnosprawnościami.

 

"Badania sugerują, że różnorodność i inkluzywność przynoszą korzyści dla firm i mogą pomóc w osiąganiu lepszych wyników biznesowych. Dla przykładu z dużego badania McKinsey & Company "Why Diversity Matters" wynika, że firmy z wyższym poziomem różnorodności wśród swoich pracowników i pracowniczek mają o 35% większe szanse na przewyższenie średniej swojej branży w zakresie wyników finansowych." - mówi Mateusz Kotnowski, Członek Zarządu, Dyrektor Agencji Zatrudnienia w Fundacji Aktywizacja

 

Poznaj wyniki badania rynku

Aż 1 milion osób z niepełnosprawnościami w wieku produkcyjnym znajduje się obecnie poza rynkiem pracy w Polsce. Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w Polsce wynosi jedynie 32%, podczas gdy w Unii Europejskiej sięga 50%. Badania wskazują, że przewidywana luka zatrudnienia w Polsce do 2025 roku wyniesie aż 1,5 miliona. Sytuacji osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy w Polsce przygląda się dokładnie badanie przygotowane przez Fundację Aktywizacja, które ma swoją premierę właśnie dzisiaj. Wśród badanych znaleźli się przedstawiciele trzech sektorów - publicznego, prywatnego i pozarządowego - łącznie 281 pracodawców z całej Polski, w tym 171 zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami i 110 niezatrudniających. 78% badanych pracodawców deklaruje realizację działań w zakresie różnorodności.

 

Pobierz raport! 


Tematy, które poruszane są dzisiaj w Centrum Nauki Kopernik, to m.in. megatrendy ESG, Diversity & Inclusion w kontekście zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, projektowanie dostępnych i inkluzywnych procesów rekrutacji i zatrudniania.

 

Chcemy tworzyć takie historie, jak historia Karoliny, która za swoją pierwszą pensję zaprosiła rodziców na obiad. Te historie są świadectwem bardzo ważnej i dużej rewolucji godnościowej. I właśnie tym jest Inclu(vi)sion - wyjaśnia Przemysław Żydok, Prezes Zarządu Fundacji Aktywizacja

 

Prelegentami wydarzenia są m.in. Paweł Wdówik, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Grzegorz Baczewski, Dyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan.  

 

Dzięki zwiększeniu różnorodności i inkluzywności w miejscu pracy, firmy osiągają wyższe wskaźniki zaangażowania pracowników i pracowniczek, zmniejszają rotację kadry i zwiększają retencję talentów a ich zespoły, osiągają lepsze wyniki w zakresie innowacji i kreatywności. Oczywiście na koniec zyskują pozytywny wizerunek wśród klientów i klientek, inwestorów i społeczeństwa, co może mieć pozytywny wpływ na ich markę i reputację. - mówi Mateusz Kotnowski, Członek Zarządu, Dyrektor Agencji Zatrudnienia w Fundacji Aktywizacja.

 

Jednym z przykładów wprowadzenia polityki różnorodności z sukcesem jest firma Wedel, która swoim doświadczeniem podzieli się podczas jednej z prelekcji.

 

Projektowanie dostępnych i inkluzywnych procesów rekrutacji i zatrudniania daje możliwość odkrycia potencjału kandydata. Dzięki nim możemy poszerzyć perspektywę i budować eksperckie, różnorodne środowisko pracy oparte na kompetencjach oraz otwartości na uczenie się od siebie nawzajem. Przy projektowaniu dostępnego procesu rekrutacji należy zadbać przede wszystkim o inkluzywne ogłoszenia. Przejrzysta komunikacja powinna zawierać m.in. informację o tym, że jesteśmy otwarci na różnorodność. Kluczem selekcji kandydatów powinny być kompetencje i to przez ich pryzmat należy oceniać kandydata. Podczas kontaktu z potencjalnym pracownikiem z niepełnosprawnością należy upewnić się, czy nie ma on szczególnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności, o które należy zadbać. Dzięki temu zapewnimy mu równe szanse. Przepisem na sukces jest stałe monitorowanie i ewaluacja procesu zatrudniania. Dzięki temu można na bieżąco sprawdzać, które z jego elementów działają, a które należy usprawnić. Niezwykle ważny jest także feedback od kandydatów i pracowników, dlatego warto być na niego otwartym. Przy projektowaniu inkluzywnych rozwiązań w rekrutacji i zatrudnianiu warto skorzystać z wiedzy ekspertów z organizacji pozarządowych zajmujących się aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnościami, takich jak Fundacja Aktywizacja – ich doświadczenie jest niezwykle cenne i może być pomocne przy tworzeniu dostępnych procesów. - mówi Marta Marciniuk, Specjalistka Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami w firmie Wedel