Rada Partnerstwa Inclu(vi)sion spotkała się po raz pierwszy

Oczekiwania względem Partnerstwa Inclu(vi)sion, możliwe tematy jego pracy, a także pomysły na wspólne działania, to główne tematy pierwszego posiedzenia Rady Partnerstwa, które odbyło się 20 czerwca br.

Wśród pomysłów na dalszą pracę Partnerstwa pojawiły się m.in propozycje wymiany dobrych praktyk oraz podjęcie działań edukacyjnych na rzecz innych pracodawców. Podkreślono, iż warto szczerze rozmawiać o wyzwaniach, trudnościach i o tym jak partnerzy sobie z nimi poradzili.

Sami członkowie Rady Partnerstwa wyrazili chęć na dzielenie się doświadczeniem biznesowym i wskazali na potrzebę wypracowania rozwiązań sieciujących partnerów. 

Wskazano, że warto rozmawiać z biznesem o inkluzywności w miejscu pracy i o tym czy rzeczywiście wiąże się ona z kosztochłonnością (czego często obawiają się pracodawcy). Podkreślono potrzebę sukcesywnego wdrażania Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami w biznesie, a także rozwiązań z zakresu ESG i CSR.

W dalszej części posiedzenia omówiono pomysł na działania w celu budowania inkluzywnego, dostępnego rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Koncepcja działań składałaby się z 4 komponentów (edukacyjnego, badawczego, usługowego oraz zakładającego budowę potencjału instytucjonalnego do konwencyjnej transformacji rynku pracy). Działania realizowane byłyby w szerokim, trójsektorowym Partnerstwie (biznes, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe), które wspólnie podjęłoby się realizacji zadania. 

Projekt zakłada m.in zbudowanie silnej reprezentacji pracodawców opierających swój rozwój o wartości zgodne z Konwencją ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami. Kolejnym krokiem byłoby opracowanie modelu wdrażania pracowników z niepełnosprawnościami w instytucjach otwartego rynku pracy, który później można by powielać i stosować na szeroką skalę.

Wstępny pomysł na działania będzie przedmiotem dalszej pracy Rady, która zajmie się teraz dopracowaniem zaproponowanej koncepcji projektu.

W skład Rady Partnerstwa weszli: Fundacja Aktywizacja, PWC, Konfederacja Lewiatan, UN Global Compact Network Poland, Business Centre Club, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Funduszy i Rozwoju Regionalnego.