Jak stworzyć inkluzywny rynek pracy?

Jak stworzyć inkluzywny rynek pracy? Aby odpowiedzieć na pytanie, jak tworzyć otwarty rynek pracy, Fundacja Aktywizacja powołała Partnerstwo Inclu(vi)sion oraz zaprosiła przedstawicieli i przedstawicielki biznesu na Kongres, który odbył się 10 maja w warszawskim Centrum Nauki Kopernik. Niemal 40 ekspertów i ekspertek z sektora publicznego, biznesu i NGO, z inicjatywy Fundacji Aktywizacja, dyskutowało na temat rozwiązań i dobrych praktyk dotyczących zwiększenia możliwości osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy.

 

Wydarzenie rozpoczęło się od podpisania Partnerstwa Inclu(vi)sion. Celem Partnerstwa jest istotny - ilościowy i jakościowy - wzrost zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy w Polsce do 2030 r. Do Partnerstwa przystąpili: BNP Paribas Bank Polska SA, Britenet Sp. z o.o., Business Centre Club, Centrum Nauki Kopernik, eRecruitment Solutions sp. z o.o., Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, Fundacja Avalon, Fundacja Aktywizacja, Fundacja Tak Pełnosprawni, Huawei Polska, Konfederacja Lewiatan, Lotte Wedel sp. z o.o., Microsoft, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, , Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Poczta Polska S.A, Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego, Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Program Promocji Kultury Przedsiębiorczości Przedsiębiorstwo Fair Play, PwC, Santander Bank Polska SA, Sodexo Polska Sp. z o.o., UN Global Compact Network Poland.

 

Poziom zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnościami pozostaje w Polsce na niskim poziomie. Jedynie 32 procent osób z niepełnosprawności ma możliwość, żeby wykazać się na polu zawodowym (w Unii Europejskiej wskaźnik ten sięga 50 proc.). To oznacza, że około 1 milion osób z niepełnosprawnościami w Polsce znajduje się poza rynkiem pracy. Te liczby mogą zaskakiwać. Przedsiębiorstwa, które mają doświadczenie we zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami są przekonane, że było to działanie słuszne i przyniosło im wiele wymiernych korzyści. Zdecydowana większość badanych wskazała, że osoby z niepełnosprawnościami pracowały sumiennie i efektywnie (79 proc.) oraz że obecność osób z niepełnosprawnościami dobrze wpływała na funkcjonowanie zespołu (56 proc.) Podczas Kongresu odbyła się również premiera raportu z przeprowadzonego przez Fundację Aktywizacja badania „Co pracodawcy w Polsce myślą o zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami?”. Partnerami merytorycznymi byli: Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan, PwC i UN Global Compact. Patronat honorowy nad badaniem objęło Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Raport można pobrać na stronie Fundacji.

 

„Podczas Kongresu skupiliśmy się na próbie odpowiedzi na pytanie nie tylko, dlaczego tak mało firm w Polsce zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami, ale też co powstrzymuje przed decyzją o otwarciu się na tę grupę i co mogłoby pomóc w zmianie prowadzonej polityki. Pozyskane dane z badania pozwalają na dyskusję o możliwych rozwiązaniach, które mogłyby wesprzeć w tym procesie zmiany. Pokazaliśmy przykłady dobrych praktyk pracodawców, w przypadku których zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami stanowi ważny element wdrażania polityki różnorodności czy zrównoważonego rozwoju. Mamy nadzieję, że wyniki badania przekonają, choć część osób dotychczas nieprzekonanych, że zrobienie pierwszego kroku polegającego na zatrudnieniu choć jednej osoby z niepełnosprawnością istotnie zmienia perspektywę patrzenia i otwiera na śmielsze podejmowanie tej decyzji w przyszłości. Wierzymy, że Kongres to świetna okazja i pierwszy ważny krok w kierunku tej dużej zmiany” – mówi dr Sylwia Daniłowska, Wiceprezeska Zarządu, Dyrektorka Pionu Badań i Rozwoju Fundacji Aktywizacja.

 

 

„Coraz więcej firm podkreśla, jak ważna jest dla nich polityka różnorodności i inkluzywności, zwłaszcza w kontekście raportowania ESG. A jednak poziom zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami jest w Polsce zawstydzająco niski. Pokutuje przekonanie, że osoby te nie mają wysokich kwalifikacji i generują dla firmy problemy związane z dostosowaniem miejsca pracy. Podczas Kongresu Inclu(vi)sion odnieśliśmy się do tych krzywdzących stereotypów oraz powiedzieliśmy o tym, w jaki sposób i z korzyścią dla biznesu zatrudniać – często doskonale wykształcone – osoby z niepełnosprawnościami, by uniknąć coraz bardziej powszechnego diversity washingu– mówi, Anna Potocka- Domin, Pełnomocniczka Zarządu Business Centre Club ds. społecznych.

 

"Incluvision to jest włączenie wszystkich, którzy są odpowiedzialni za to, żeby rynek pracy funkcjonował dobrze. Nie specyficzny rynek pracy osób z niepełnosprawnościami, tylko po prostu rynek pracy. Patrzę na to z perspektywy pracodawcy, który potrzebuje dobrego pracownika, który wniesie nową kompetencję, nową wiedzę i nową perspektywę, aby nasze produkty były lepsze i skierowane do wszystkich. Widzę osoby z niepełnosprawnościami jako pracowników, którzy dodają wartość do zespołu, aby nasza firma się rozwijała i była bardziej efektywna” – mówi Weronika Bajbak, Dyrektorka ds. relacji z administracją publiczną w Microsoft Polska.

 

Prelegentami i prelegentkami wydarzenia byli m.in. Paweł Wdówik, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Zuzanna Bartczak, Wicedyrektor w Zespole ds. Sektora Publicznego i Infrastruktury PwC oraz Kamil Wyszkowski, Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland