III Posiedzenie Partnerstwa Inclu(vi)sion

Za nami III Posiedzenie Partnerstwa Inclu(vi)sion, które odbyło się w siedzibie Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Podczas spotkania poznaliśmy datę tegorocznego Kongresu Inclu(vi)sion, który odbędzie się 15 października 2024 r. w formie online. Zapisujecie w kalendarzach, bo nie może Was zabraknąć! 📅

Na pokładzie Inclu(vi)sion powitaliśmy także nowych Partnerów: MBank, Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska, Praca bez barier. Agencja pracy dla osób Głuchych.

Mieliśmy okazję omówić plany na przyszłość, przedstawić owoce pracy naszych zespołów projektowych, które działają przy Partnerstwie.

Zespół I zaprezentował plany na Wirtualne Targi Pracy, które odbędą się 3 grudnia, w Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Kluczowe elementy targów to:

 • Badanie potrzeb (OzN i biznesu)
 • HR-owy speed dating
 • Konsultacje eksperckie dla OzN i biznesu
 • Inspirujące prelekcje

Zespół II pracuje nad stworzeniem interaktywnej platformy edukacyjnej, która będzie narzędziem wspierającym autoanalizę inkluzywności i dostępności. Platforma będzie zawierać:

 • Materiały edukacyjne
 • Wyszukiwarka szkoleń
 • Kontakty wspierające biznes
 • Kampania zachęcająca do włączenia perspektywy niepełnosprawności do firm

Rozmowy z partnerami dotyczyły również organizacji i logistyki kongresu oraz agendy. Omawialiśmy m.in.:

 • Wyzwania i problemy w rekrutacji, zatrudnianiu i włączaniu osób z niepełnosprawnościami w firmach.
 • Prezentacja danych i statystyk: osoby z niepełnosprawnościami w Polsce oraz ich obecności na rynku pracy.
 • Case study: historie menedżerów i zatrudnionych osób z niepełnosprawnościami.
 • Brak kultury włączającej promującej różnorodność i włączenie OzN.
 • Model zatrudnienia wspomaganego: na przykładzie menedżera, trenera pracy oraz osoby z niepełnosprawnością.
 • Przykłady osób z niepełnosprawnościami na stanowiskach specjalistycznych.

Cieszymy się, że możemy wspólnie z partnerami pracować nad tworzeniem bardziej inkluzyjnego środowiska pracy. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i czekamy na kolejne spotkania oraz realizację naszych planów! 👏

Więcej o Partnerstwie znajdziesz na https://lnkd.in/eaeExtRK

Dziękujemy za obecność:

Fundacja Kobiety InspirująProgram Przedsiębiorstwo Fair PlayBNP Paribas Bank PolskaMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejeRecruiterFundacja Avalon, Polska Federacja Zatrudniania Wspomaganego, BritenetPFRONPwCPolski Związek Głuchych Oddział ŁódzkiPoczta Polska S. A.Castorama Polska Sp. z o.o., Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska, LOTTE Wedel, Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „KLUCZ”, SantanderRandstadIga Jendrych, Fundacja Leny Grochowskiej, Migam.orgUN Global Compact Network Poland