II Posiedzenia Partnerstwa Inclu(vi)sion

Kolejne ważne spotkanie w kalendarzu Fundacji Aktywizacja! 18 stycznia 2024 roku odbyło się II Posiedzenie Partnerstwa „INCLU(VI)SION: NOWA WIZJA OTWARTEGO RYNKU PRACY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI”.

Celem Partnerstwa jest istotny – ilościowy i jakościowy – wzrost zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy w Polsce do 2030 r. Podczas spotkania przedstawiliśmy plany na przyszłość. Przede wszystkim naszym założeniem jest uformowanie Zespołów Projektowych oraz rozpoczęcie ich prac jeszcze w tym kwartale tego roku.

 

Jak będzie wyglądała współpraca? Przede wszystkim planujemy powstanie trzech zespołów, w których Partnerzy będą opracowywali i realizowali działania w poniższych aspektach:

 

1. Nowe jakościowe pomysły rozwiązań aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

2. Działania edukacyjne dla biznesu, działania komunikacyjno-informacyjne dla OzN.

3. Kampania skierowana do pracodawców na temat korzyści płynących z zatrudnienia OzN.

 

W wydarzeniu wziął również udział – Łukasz Krasoń Sekretarza Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który podkreślił wagę dzisiejszego spotkania swoim doświadczeniem – Wiem ile zyskałem jako człowiek, kiedy poszedłem do pracy. Przede wszystkim zacząłem czuć się podmiotowo. Wiem, że ludzi, którzy potrzebują takiego poczucia są miliony i my musimy do nich trafić. Minister zadeklarował swoje wsparcie w inicjatywach, które będą tworzone przez Fundację Aktywizacja i przez Partnerstwo.

Przemysław Żydok, prezes FA wskazał bardzo istotny aspekt promocji dyrektywy CSRD, która wprowadza Standardy raportowania zrównoważonego rozwoju. Bowiem decyzje pozafinansowe staną się bardzo istotnym elementem każdej istniejącej na Polskim rynku spółki. – Ważne z naszej perspektywy jest to, że jest to zbieżne z celami Inclu(vi)sion, ponieważ w dyrektywie pojawia się aspekt dotyczący OzN, który zakłada poprawę ich sytuacji na rynku pracy.

 

Podczas spotkania Sylwia Daniłowska, wiceprezeska Fundacji Aktywizacja miała okazję zaprezentować po raz pierwszy wyniki nowego badania zrealizowanego przez Fundację pt. „Strategie zatrudnieniowe prywatnych pracodawców w Polsce”. Wyniki badania pokazują, że jedynie 21% pracodawców deklaruje posiadanie dokumentów polityki różnorodności. Raport z badania zostanie opublikowany już niebawem.

 

Na pokładzie Inclu(vi)sion powitaliśmy także nowych Partnerów: Fundacja Kobiety Inspirują, Randstad Polska oraz Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki.

 

Obecnie w gronie Partnerów jest 36 przedstawicieli z trzech sektorów – firm, organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych.

Poniżej można zapoznać się z 11 celami Partnerstwa: https://incluvision.aktywizacja.org.pl/partnerstwo

 

 

W spotkaniu dzisiejszym spotkaniu uczestniczyli:

 

Konfederacja Lewiatan

PwC Polska

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

UN Global Compact Network Poland

PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Business Center Club

Poczta Polska

Britenet

eRecruiter

E. Wedel

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną ZG

Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR

Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami

Centrum Nauki Kopernik

Fundacja Avalon

Fundacja TAKpełnosprawni

Santander Bank Polska

BNP Paribas Bank Polska

Przedsiębiorstwo Fair Play

Grupa Progres

Castorama Polska

Legalden – Prawo dla NGO

Centrum Rozwiązań Biznesowych

Fundacja Leny Grochowskiej

ReJobs

Stowarzyszenie KLUCZ

Divercity+

Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki

Randstad Polska